Sąd Rejonowy w Garwolinie

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.poz.1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Garwolinie została wyznaczona Pani Joanna Jabłońska.

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy
w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Garwolinie;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ww. Ustawy;
  3. monitorowanie działalności Sądu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Garwolinie bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

Kontakt:

 

Joanna Jabłońska

Koordynator do spraw dostępności

Sąd Apelacyjny w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 1

20-950 Lublin

tel. +48 81 45 23 367

e-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 01.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry