Sąd Rejonowy w Garwolinie

Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Wydziału I Cywilnego:

22 1010 0055 1693 0041 5200 0001

Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Wydziału II Karnego:

92 1010 0055 1693 0041 5200 0002

Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich:

651010 0055 1693 0041 5200 0003

Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Wydziału V Ksiąg Wieczystych:

11 1010 0055 1693 0041 5200 0005

Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku - wykonywanie orzeczeń sądowych: koszty i grzywny

30 1010 0055 1693 0141 5200 0002

Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku Oddziału Finansowego

91 1010 0055 1693 0041 5200 0020

 
 
Konto dochodów budżetowych
(wpisy, opłaty sądowe, koszt sądowe, grzywny i kary)               
 
NBP O / 0 w Warszawie
65 1010 1010 0091 2022 3100 0000
 
 
Konto zaliczek sądowych
(zaliczki sądowe dla biegłych, kuratorów, tłumaczy, wizje)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

65 1130 1020 0013 4406 8820 0002

 

 
Konto sum depozytowych
(depozyty, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) - należy wpłacać na rachunek sum depozytowych Sądu z podaniem imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wpłata, sygnatury akt oraz tytułu wpłaty:
 
 

Rachunek depozytowy w walucie PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Warszawie

09 1130 1017 0021 1001 2790 0004

 

Rachunek depozytowy w walucie EUR

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Warszawie

63 1130 1017 0021 1001 2790 0002

 

Rachunek depozytowy w walucie USD

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Warszawie

79 1130 1017 0021 1001 2790 0005

 

Rachunek depozytowy w walucie CHF

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Warszawie

90 1130 1017 0021 1001 2790 0001

 

Rachunek depozytowy w walucie GBP

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Warszawie

36 1130 1017 0021 1001 2790 0003

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Warszawie

92 1130 1020 0013 4406 8820 0001

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Warszawie

75 1130 1017 0013 4406 8820 0008

 

 

 

Informacja o opłacie skarbowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r, opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz 1635) informujemy, że z dniem 1 stycznia zmienił się sposób zapłaty opłaty skarbowej – zlikwidowano znaki opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiszczać na kwit w kasach Urzędu Miasta, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta w godz. 7.45-15.45, w czwartki do godz. 17.00 lub przelewem na podany niżej rachunek bankowy:

 

URZĄD MIASTA GARWOLIN

 

Bank Spółdzielczy O/Garwolin

  • 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 - wydatki i dochody (wpłaty z tytułu podatków, opłaty skarbowej, itp.)

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.09.2016
Data modyfikacji : 30.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry