Sąd Rejonowy w Garwolinie
Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesanta zostało powołane z dniem 11 maja 2019 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 08 maja 2019 r. o nr 14/2019

 

  1. Biuro Obsługi Interesanta (zwane dalej BOI)  powołane jest do obsługi interesantów wydziałów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Garwolinie znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów 46.
  2. Biuro Obsługi Interesantów jest czynne w dniach pracy Sądu, przy czym interesanci przyjmowani są:
  • w poniedziałki w godzinach od 8.15 do 18.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8.15 do 15.45

Interesanci mogą kontaktować się z BOI osobiście, telefonicznie pod nr 25 684 17 00 wew. 700 lub 705, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sądu (z dopiskiem BOI) oraz przy pomocy poczty elektronicznej: boi@garwolin.sr.gov.pl

 

UWAGA!!!

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez Interesanta, która wskazuje interesantowi sposób w jaki ma on prezentować swoje stanowisko przed sądem jak i rodzaju czynności jakie może podjąć w konkretnej sprawie, toczącej się przed sądem. Za tego rodzaju informację uważa się także sporządzenie projektu pisma procesowego.

 

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI.

Metadane

Data publikacji : 10.05.2019
Data modyfikacji : 19.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry