Sąd Rejonowy w Garwolinie

Wnoszenie skarg i wniosków

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Garwolinie mogą być wnoszone na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej na adres:
kierownik.administracyjny@garwolin.sr.gov.pl
lub za pomocą telefaksu na numer 025-684-30-13 wew. 238, a także ustnie do protokołu.

Skargi wnoszone na piśmie przyjmowane są przez Kierownika Oddziału Administracyjnego pok. 222. Skargi w sprawach cywilnych, karnych, ksiąg wieczystych oraz rodzinnych i neletnich zgłaszane ustnie do protokołu przyjmowane są przez Kierowników Sekeretariatów Wydziału.
 

Skargi i wnioski, o których mowa powyżej, są rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie.

 

Adres Sądu: Sąd Rejonowy w Garwolinie ul. Aleja Legionów 46, 08-400 Garwolin.

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz.133).
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz. 524.).

W zakresie nieunormowanym w w/w przepisach rozpoznanie skarg i wniosków podlega regułom zawartym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r.,  poz. 267 z późn.zm.).

Metadane

Data publikacji : 19.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry