Sąd Rejonowy w Garwolinie

Plan działalności

Zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a także § 5 ust. 4 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r.  w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz. Urz. MS z 2010 r. Nr 11, poz. 149) plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie  kontroli zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane

Data publikacji : 03.03.2011
Data modyfikacji : 14.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Lukasz Paziewski

Opcje strony

do góry