Sąd Rejonowy w Garwolinie
Ostatnia aktualizacja strony: 16.05.2023, 10:59

 

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2022 roku komunikacja z Sądem Rejonowym w Garwolinie za pośrednictwem urządzeń typu faks (telefax) zostaje zawieszonaPrezes Sądu Rejonowego w Garwolinie przyjmuje interesantów w sprawach cywilnych, rodzinnych i wieczystoksięgowych w I i III środę miesiąca, w godz. 10.00 - 11.00, po uprzednim umówieniu przez sekretariat.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Garwolinie przyjmuje interesantów w sprawach karnych i wykroczeniowych w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 – 11.00, po uprzednim umówieniu przez sekretariat.

 

Formularze dotyczące opiekuna tymczasowego w wersjach językowych polskim i ukraińskim

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

 

INFORMACJA

Budynek Sądu Rejonowego w Garwolinie został wyposażony w tabliczki brajlowskie nadklamkowe

 

Komunikat

 
Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa
W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie bądź drogą mailową Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne w zakładce Struktura Organizacyjna - Wydziały) lub Kierownikowi Oddziału Administracyjnego (nr telefonu 25 684 17 30, e-mail: kierownik.administracyjny@garwolin.sr.gov.pl).
Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

DYŻURY MEDIATORÓW

Sąd Rejonowy w Garwolinie jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

 

Sąd Rejonowy w Garwolinie obejmuje swoim obszarem właściwości:
  • miasta: Garwolin i Łaskarzew,
  • gminy: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków, Kościelny, Osieck, Parysów, Pilawa, Sobienie- Jeziory, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów.


KONTAKT:
SĄD REJONOWY W GARWOLINIE
ul. Aleja Legionów 46
08-400 Garwolin

Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy:
8.00 - 16.00 (poniedziałek - piątek)
Kasa Sądu: 8.00 - 16.00
 
 
 
Godziny przyjmowania interesantów:
Sekretariaty Wydziału: 8.30 - 15.00 (poniedziałek) 8.30 - 15.00 (wtorek - piątek)
Biuro podawcze Sądu : 8.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych: 8.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
 
Telefon:
(centrala)
(25) 684 17 05
 

E-mail:
poczta@garwolin.sr.gov.pl

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą siedziby kasy Sądu Rejonowego w Garwolinie od dnia 01 sierpnia 2019r. na adres Garwolin ul. Al. Legionów 48 (biurowiec PKS) w dniu 31 lipca 2019r. kasa będzie nieczynna.

 

UWAGA!

Nastąpiła zmiana numerów telefonicznych w Sądzie Rejonowym w Garwolinie

 

Biuro Obsługi Interesanta (25) 684 17 00

- sprawy cywilne

- sprawy karne

- sprawy rodzinne

- kuratorzy

 

Biuro Obsługi Interesanta (25) 684 17 64

 

- sprawy Wieczystoksięgowe

 

Informacja dotycząca likwidacji kasy w Sądzie Rejonowym w Garwolinie

Istnieje możliwość uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej;

Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego Sądu Rejonowego w Garwolinie

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Garwolinie w 2019 roku

IV Kongres Nauk Sądowych "Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce"

Informacja dotycząca RODO

 

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

 

 

do góry