Sąd Rejonowy w Garwolinie
Ostatnia aktualizacja strony: 08.10.2021, 15:56

UWAGA!!!

W dniu 15 października 2021 roku odbędą się wyznaczone rozprawy w sprawach karnych, zdjęte z wokandy zostały rozprawy w sprawach cywilnych. Za utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJA

z uwagi na usprawiedliwoną nieobecność członków komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na staż urzedniczy lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej do dnia 19 października 2021 roku.

 

 

Zarządzenie Nr 37/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Garwolinie w sprawie ustalenia czasu pracy w 2022 roku

Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie organizacji pracy kuratorów sądowych

Zarzadzenie nr 14 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 1 czerwca 2021r.w sprawie ograniczenia dostepu do budynku Sądu

Konkurs na zastępstwo asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zarządzenie Nr 35 Prezesa i Dyrektora Sądu w sprawie zasad czasowego funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta i Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (AKTUALNY NA DZIEŃ 9 SIERPNIA 2020 R.)

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Zarządzenie Nr 29/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zasad dostępu do budynku SąduZarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Nr 21/2020 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Sądu (tekst jednolity)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Zarządzenie Nr 24 Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 5 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 20/2020 z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie odwołania terminów rozpraw i posiedzeń w okresie od 18 do 29 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie odwołania terminów rozpraw i posiedzeń w okresie od 1 do 15 maja 2020 roku

Informacja II Wydziału Karnego

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 16/2020

  Zarządzenie w sprawie odwołania terminów rozpraw w kwietniu

Zarządzenie nr 15 Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie w sprawie funkcjonowania Biura Podawczego i dostępności SKRZYNKI PODAWCZEJ

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie w sprawie odwołania terminów sesji

 

Zarządzenie nr 12 Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie w sprawie organizacji pracy w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

 

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie w sprawie organizacji pracy kuratorów sądowych

 

KOMUNIKAT

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 16 marca 2020 roku zniesiony zostaje dyżur pracowników sądu po godzinie 16 w dniach: 16 marca, 23 marca i 30 marca 2020 roku.

Zarządzenie z dnia 13 marca 2020 roku

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 odwołuje się terminy wszystkich sesji sądowych w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych.

W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ODWOŁANIA TERMINÓW SESJI SĄDOWYCH

 

Zgodnie z  Z A R Z Ą D Z E N I EMNR 7/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego

w Garwolinie

z dnia 12 marca 2020 roku

 

w sprawie  działań zapobiegających

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Ogranicza się obecność interesantów w Sądzie Rejonowym w Garwolinie,jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych). Jednocześnie informujemy, że osoby te nie mogą się przemieszczać po budynku Sądu poza Biuro  Obsługi Interesanta  i salę rozpraw.

Treść zarządzenia:   Zarządzenie - KORONAWIRUS

Komunikat

 
Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa
W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie bądź drogą mailową Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne w zakładce Struktura Organizacyjna - Wydziały) lub Kierownikowi Oddziału Administracyjnego (nr telefonu 25 684 17 30, e-mail: kierownik.administracyjny@garwolin.sr.gov.pl).
Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

DYŻURY MEDIATORÓW

Sąd Rejonowy w Garwolinie jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

 

Sąd Rejonowy w Garwolinie obejmuje swoim obszarem właściwości:
  • miasta: Garwolin i Łaskarzew,
  • gminy: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków, Kościelny, Osieck, Parysów, Pilawa, Sobienie- Jeziory, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów.


KONTAKT:
SĄD REJONOWY W GARWOLINIE
ul. Aleja Legionów 46
08-400 Garwolin

Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy: 8.00 - 18.00 (poniedziałek)
8.00 - 16.00 (wtorek - piątek)
Kasa Sądu: 8.30 - 14.00
Kasa Sądu w ostatnim dniu miesiąca czynna: 8.30 - 13.30
 
 
Godziny przyjmowania interesantów:
Sekretariaty Wydziału: 8.30 - 18.00 (poniedziałek) 8.30 - 15.00 (wtorek - piątek)
Biuro podawcze Sądu : 8.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych: 8.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
 
Telefon:
(centrala)
(25) 684 17 05
 

E-mail:
poczta@garwolin.sr.gov.pl

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą siedziby kasy Sądu Rejonowego w Garwolinie od dnia 01 sierpnia 2019r. na adres Garwolin ul. Al. Legionów 48 (biurowiec PKS) w dniu 31 lipca 2019r. kasa będzie nieczynna.

 

UWAGA!

Nastąpiła zmiana numerów telefonicznych w Sądzie Rejonowym w Garwolinie

 

Biuro Obsługi Interesanta (25) 684 17 05

- sprawy cywilne

- sprawy karne

- sprawy rodzinne

- kuratorzy

 

Biuro Obsługi Interesanta (25) 684 17 64

- sprawy Wieczystoksięgowe

 

Informacja dotycząca likwidacji kasy w Sądzie Rejonowym w Garwolinie

Istnieje możliwość uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej;

Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego Sądu Rejonowego w Garwolinie

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Garwolinie w 2019 roku

IV Kongres Nauk Sądowych "Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce"

Informacja dotycząca RODO

 

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

 

 

do góry